Strona z portalu

  / Aktualności / Rada projektu - Obwodnica Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Rada projektu - Obwodnica Kościerzyna
Zdjęcie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku była miejscem narady dotyczącej przebiegu i postępu prac dotyczących budowy obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia. Podstawowym tematem spotkania była realizacja umowy na wykonanie: Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Materiałami Przetargowymi dla zadania „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”. W naradzie uczestniczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Zdzisław Czucha.

Podczas narady projektant przedstawił wprowadzone zmiany rozwiązań projektowych branży drogowej oraz stopień zaawansowania prac.

Ważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie od chwili poprzedniej rady projektu to:
- zakres dodatkowo zaprojektowanych dróg dojazdowych, zapewniających dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- skorygowany zakres ekranów akustycznych, zgodnie z wcześniejszymi uwagami Wydziału Środowiska,
- miejsca, w których ze względu na skorygowane rozwiązania projektowe zmianie uległa granica pasa drogowego.

Rozwiązania wprowadzone przez projektanta zostały zaakceptowane.

Projektant poinformował również o trudnościach w realizacji dokumentacji projektowej, głównie związanymi z opiniowaniem materiałów geodezyjnych przez Spółki PKP.

Stan ukończenia projektów:
- projekt kanalizacji deszczowej jest na etapie dopracowania  miejsc zrzutów wód.
- projekt przebudowy sieci teletechnicznych został już wykonany.
- projekt przebudowy kolizji energetycznych wykonany w całości.
- projekt koniecznych rozbiórek budynków jest gotowy.
- projekt oświetlenia na ukończeniu.

Omówiono również sprawy związane z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie badań geotechnicznych. Przedyskutowano zmianę przepisów dotyczących dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznej, które weszły w życie w kwietniu bieżącego roku i konieczność dostosowania dokumentacji dotyczącej obwodnicy Kościerzyny do obecnie obowiązujących przepisów. Projektant zobowiązał się do poinformowania wykonawcy dokumentacji geologicznej o zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapytał o ewentualne zagrożenia terminów zakończenia projektu oraz o postęp prac przy badaniu domniemanego grodziska. Wydział Środowiska poinformował, iż na początku sierpnia znany będzie zakres i rozległość grodziska, a od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie zależało dalsze postępowanie. Poinformowano również, że w przypadku braku zgody na jego likwidację, nie ma możliwości ominięcia tego terenu w ramach uzyskanej decyzji środowiskowej. W przypadku takiej decyzji inwestycja nie będzie mogła powstać w takim kształcie i o takim przebiegu oraz na podstawie obecnie sporządzanej dokumentacji, co spowoduje konieczność cofnięcia się do etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strona: 1 
Zdjęcie: a.jpg
Zdjęcie: b.jpg
Stronę odwiedzono 5800 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget