Strona z portalu

  / Aktualności / UWAGA! Utrudnienia w parkowaniu samochodów
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
UWAGA! Utrudnienia w parkowaniu samochodów
Zdjęcie
Szanowni mieszkańcy informujemy, że rozpoczyna się kolejny etap inwestycji „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” obejmujący budowę I Etapu parkingu.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest od 27.07.2020r. W związku z powyższym od tego dnia nie będzie możliwości parkowania samochodów na terenie objętym inwestycją. Zakończenie prac planowane jest w grudniu br. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o korzystanie z miejsc postojowych na ogólnodostępnych parkingach na terenie miasta. Obszar wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia robót budowlanych wskazano na załączonej mapie.

W dniu 25.03.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejska Kościerzyna, a Wykonawcą Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane jest w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca opracował dokumentację projektową i w imieniu Zamawiającego uzyskał decyzję pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych z ilością 169 miejsc postojowych, 4 przystanki komunikacji zbiorowej wraz z zadaszeniem, zatoka autobusowa przy ul. Dworcowej, brakujący odcinek ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Świętopełka. Teren parkingu będzie oświetlony i objęty monitoringiem.

 

Strona: 1 
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Stronę odwiedzono 323 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget