Strona z portalu

  / Aktualności / Nabór na stanowisko: Pracownik biura LOT „Serce Kaszub”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Nabór na stanowisko: Pracownik biura LOT „Serce Kaszub”
Zdjęcie
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biura LOT „Serce Kaszub”.

 

 

 

Zakres obowiązków oraz wymagania związane z naborem do pracy w biurze LOT „Serce Kaszub”:

 1. Wymiar etatu: 1
 2. Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
 3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
   administrowanie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej
  wraz z panelem rezerwacji noclegów,
   prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LOT „Serce Kaszub”,
   udział w tworzeniu, rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych,
   aktualizowanie informacji o lokalnych atrakcjach, produktach i usługach turystycznych,
   udział w opracowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów i publikacji promocyjno – informacyjnych na potrzeby promocji lokalnych produktów i atrakcji turystycznych,
   wsparcie organizacyjne i udział w imprezach turystycznych,
   współpraca z podmiotami z terenu Powiatu Kościerskiego, działającymi w zakresie upowszechniania turystyki i promocji,
   realizacja innych zadań wynikających z § 9 Statutu LOT „Serce Kaszub”.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1) wykształcenie: średnie lub wyższe,
  2) preferowana specjalność: turystyka, krajoznawstwo, promocja, zarządzanie, marketing i pokrewne,
  3) wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  4) obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office, programów graficznych: Photoshop, Corel Draw), płynne poruszanie się w zasobach internetowych,
  5) znajomość obsługi sprzętu fotograficznego i audiowizualnego.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
  2) odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
  3) komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
 6. Wymagane dokumenty:
  1) CV (życiorys), 2) list motywacyjny
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”, przy ul. Świętojańskiej 5E w Kościerzynie (budynek siedziby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na pracownika biura LOT „Serce Kaszub”. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata.
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 737 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget