Strona z portalu

  / Aktualności / Darmowa pomoc prawna w Powiecie Kościerskim
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Darmowa pomoc prawna w Powiecie Kościerskim
Zdjęcie
Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom według nowych przepisów. Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych (wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika) oraz w szerszym zakresie spraw. Rusza także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W Powiecie Kościerskim w roku 2019 są 3 punkty pomocy prawnej:

Dwa punkty mieszczą się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4, z czego:

I punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.11.30 - 15.30, w środę od 7.30 do 11.30; prowadzony w połowie przez radcę prawnego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i w połowie przez adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką.

II punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządową  wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert tj. Kaszubski Instytut Rozwoju
z Kościerzyny.

PONIEDZIAŁEK          7.30 - 11.30  - radca prawny/ adwokat

WTOREK                    7.30 - 11.30   - radca prawny/adwokat

ŚRODA                       12.30 - 16.30 - radca prawny/adwokat

CZWARTEK                 7.30 - 11.30  - radca prawny/ adwokat

PIĄTEK                        7.30 - 11.30  - radca prawny/adwokat

III punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie i świadczony jest przez wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert organizację pozarządową tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus.

PONIEDZIAŁEK        7.30 - 11.30    - radca prawny/doradca obywatelski

WTOREK                 12.30 - 16.30    - radca prawny/doradca obywatelski

ŚRODA                     7.30 - 11.30     - radca prawny/doradca obywatelski

CZWARTEK              7.30 - 11.30     - radca prawny/doradca obywatelski

PIĄTEK                     12.30 - 16.30   – radca prawny/doradca obywatelski

Aby skorzystać z poradnictwa prawnego i obywatelskiego należy wcześniej umówić się na spotkanie.
Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem aplikacji  na stronie https://powiatkoscierski.npp-24.pl  
lub telefonicznie pod nr tel. 58 680-18-47 / 58 680-18-63 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Kościerzynie lub za pośrednictwem e-mail: pomocprawna@powiatkoscierski.pl


Źródło: www.powiatkoscierski.pl


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 823 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget