Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-04-08 14:09:48
Mimo tego, że na co dzień różnimy się od siebie, sytuacja w której się znaleźliśmy udowadnia, że kościerska społeczność potrafi jednoczyć siły. Z inicjatywą szycia maseczek dla Kościerskiego Szpitala wystąpił Burmistrz Miasta oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Pomysł spotkał się z natychmiastowym odzewem. Na reakcje naszych mieszkańców nie trzeba było długo czekać, telefon w Centrum Integracji Społecznej nie przestawał dzwonić.
Zdjęcie
2020-04-08 13:28:50
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała kompilację zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami publikujemy plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Zdjęcie
2020-04-08 10:45:29
Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, miłość, spokój i szczęście. Zdrowych, pogodnych w sercu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole życzą Przewodnicząca Rady Miasta - Helena Kaszubowska - Nitz oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna - Michał Majewski.
Zdjęcie
2020-04-08 10:13:28
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Zdjęcie
2020-04-07 09:54:07
Miasto Kościerzyna rozstrzygnęło przetarg na realizację ostatniego, czwartego etapu Projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”, którego głównym celem jest zapobieganie zagrożeniom powodziowym i podtopieniom miasta poprzez uporządkowanie układu hydrologicznego, racjonalizację gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz budowę i rozbudowę systemów oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ostatni etap tej dużej inwestycji dotyczy bezpośrednio regulacji zlewni rzeki Bibrowej.
Zdjęcie
2020-04-06 21:37:30
Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty w Polsce mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkół, umożliwiając im realizację zdalnych lekcji. Kościerzyna wniosek o dofinansowanie 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem złożyła 2 kwietnia. Planowana wysokość dofinansowania dla Miasta Kościerzyna to 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Mamy nadzieję, iż zakup sprzętu komputerowego ułatwi szkołom, nauczycielom i przede wszystkim Naszym uczniom, naukę w tym trudnym okresie.
Zdjęcie
2020-04-03 13:49:26
Miasto Kościerzyna we współpracy z OSP Kościerzyna mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, rozpoczyna od dnia dzisiejszego dezynfekcję i odkażanie infrastruktury miejskiej. Dezynfekowane będą między innymi: wiaty przystankowe komunikacji autobusowej, dworzec kolejowy, ławki i inne elementy infrastruktury w głównych ciągach komunikacyjnych Miasta Kościerzyna. Działania dezynfekcyjne będą prowadzone systematycznie. #ZostanWDomu
Zdjęcie
2020-04-02 17:04:24
Ruszył nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej – https://koscierzyna.praca.gov.pl/-/11952080-nabor-na-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow.
Zdjęcie
2020-04-02 16:54:28
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 895177 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget