Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-02-21 14:25:40
We wtorek, 18 lutego w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się podpisanie Umowy w sprawie przystąpienia Miasta do Projektu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „Podniesienie standardu obsługi inwestora w województwie pomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnictwo Kościerzyny w tak ważnym Projekcie powinno przynieść wymierne korzyści w sferze przedsiębiorczości podnosząc jakość standardu obsługi inwestora. W ramach Projektu Miasto objęte zostanie wsparciem i doradztwem w zakresie stworzenia oferty inwestycyjnej. Warto dodać, że udział Kościerzyny w Projekcie odbywa się bez finansowego wkładu ze strony Miasta.
Zdjęcie
2020-02-21 11:05:28
Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy pociągów stacji Kościerzyna w okresie od 15.03.2020r. do 13.06.2020r.
Zdjęcie
2020-02-21 10:19:11
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 506 oraz IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek gruntu ozn. nr geodez. 1000, 1001, 1003, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-02-21 10:12:39
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 324/15, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-02-19 14:36:34
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto" w dniach od 21.02.2020r. do 13.03.2020r. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 13.03.2020r. o godz. 12.00. Termin składania uwag po wyłożeniu projektu do dnia 27.03.2020r.
Zdjęcie
2020-02-18 13:32:35
Zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych lub gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej do składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-02-18 10:50:03
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.
Zdjęcie
2020-02-18 10:35:48
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 14.02.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kaszubia Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sport – dobry sposób na zdrowe życie”.
Zdjęcie
2020-02-11 13:20:58
Szanowni Państwo, bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej organizuje 20 lutego 2020 r. Inspektorat ZUS w Kościerzynie.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 868228 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget