Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”. Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”, przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 maja 2016r. do dnia 7 czerwca 2016r.
 2016-05-25 15:07:34
Zdjęcie
W kwietniu br. odbyła się kolejna edycja Pomorskiego Festiwalu Form Tanecznych „Dance Group” zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Gdańsku. Celem konkursu była popularyzacja solowych oraz zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych, przegląd amatorskiej twórczości różnych form tanecznych, konfrontacja poziomu i możliwości artystycznych.
 2016-05-25 09:46:53
Zdjęcie
Zapraszamy na XXX sesję Rady Miasta Kościerzyna, która odbędzie się dnia 25 maja 2016 r. /środa/ o godz. 14:00 w Sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
Kościerzyna przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), będącego podstawowym dokumentem dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o dofinansowanie na ten cel. Gminny Program Rewitalizacji sporządzony będzie w szerokiej partycypacji społecznej, dla wytypowanego w toku analiz i konsultacji społecznych obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska. Głos mieszkańców w opracowaniu GPR będzie najważniejszy.
Zdjęcie
W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych, zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe: - badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
 2016-05-24 07:59:56
Zdjęcie
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
 2016-05-23 19:40:52
Zdjęcie
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę „AUTOMOBILKLUB MORSKI”, która wpłynęła w dniu 20.05.2016 r. na realizację zadania publicznego : „Runda mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych”.
Stronę odwiedzono 1076498 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget