Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
 2020-04-08 14:09:48
Zdjęcie
Mimo tego, że na co dzień różnimy się od siebie, sytuacja w której się znaleźliśmy udowadnia, że kościerska społeczność potrafi jednoczyć siły. Z inicjatywą szycia maseczek dla Kościerskiego Szpitala wystąpił Burmistrz Miasta oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Pomysł spotkał się z natychmiastowym odzewem. Na reakcje naszych mieszkańców nie trzeba było długo czekać, telefon w Centrum Integracji Społecznej nie przestawał dzwonić.
Zdjęcie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała kompilację zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami publikujemy plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 2020-04-08 10:45:29
Zdjęcie
Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, miłość, spokój i szczęście. Zdrowych, pogodnych w sercu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole życzą Przewodnicząca Rady Miasta - Helena Kaszubowska - Nitz oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna - Michał Majewski.
Zdjęcie
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Zdjęcie
Miasto Kościerzyna rozstrzygnęło przetarg na realizację ostatniego, czwartego etapu Projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”, którego głównym celem jest zapobieganie zagrożeniom powodziowym i podtopieniom miasta poprzez uporządkowanie układu hydrologicznego, racjonalizację gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz budowę i rozbudowę systemów oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ostatni etap tej dużej inwestycji dotyczy bezpośrednio regulacji zlewni rzeki Bibrowej.
 2020-04-06 21:37:30
Zdjęcie
Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty w Polsce mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkół, umożliwiając im realizację zdalnych lekcji. Kościerzyna wniosek o dofinansowanie 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem złożyła 2 kwietnia. Planowana wysokość dofinansowania dla Miasta Kościerzyna to 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Mamy nadzieję, iż zakup sprzętu komputerowego ułatwi szkołom, nauczycielom i przede wszystkim Naszym uczniom, naukę w tym trudnym okresie.
 2020-04-03 13:49:26
Zdjęcie
Miasto Kościerzyna we współpracy z OSP Kościerzyna mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, rozpoczyna od dnia dzisiejszego dezynfekcję i odkażanie infrastruktury miejskiej. Dezynfekowane będą między innymi: wiaty przystankowe komunikacji autobusowej, dworzec kolejowy, ławki i inne elementy infrastruktury w głównych ciągach komunikacyjnych Miasta Kościerzyna. Działania dezynfekcyjne będą prowadzone systematycznie. #ZostanWDomu
Zdjęcie
Ruszył nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej – https://koscierzyna.praca.gov.pl/-/11952080-nabor-na-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow.
Zdjęcie
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.
Stronę odwiedzono 2092350 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget