Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
 2017-11-17 15:03:49
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
W dniu 11 listopada 2017 r. w Kościerzynie zorganizowano już po raz 10 Rajd Niepodległości. Uczestnicy jak co roku wystartowali na trasę z Parku Jordanowskiego przy Urzędzie Miasta. Każdy z biorących udział w imprezie otrzymał kartę raju z mapą Kościerzyny oraz z zaznaczonymi na niej punktami.
Zdjęcie
Niemal 10 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymała Kościerzyna na realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Oznacza to, że już w przyszłym roku przestrzeń Osiedla 1000-lecia – Kartuska stopniowo nabierać będzie nowego charakteru. Projekt Kościerzyny uplasował się na 3 miejscu listy konkursowej uzyskując łącznie 104 punkty. Jednak w celu wsparcia jak największej liczby projektów, Zarząd Województwa podjął decyzję o obniżeniu poziomu dofinansowania wszystkim projektom złożonym w ramach konkursu z wnioskowanego 85% do wysokości 65%. Oznacza to konieczność zwiększenie wartości wkładu własnego po stronie Miasta Kościerzyna, jak i Partnerów czyli 17 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni „Wspólny Dom” w Kościerzynie.
 2017-11-13 12:12:14
Zdjęcie
11 listopada obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Kościerzynie obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w intencji ojczyzny i tych, którzy walczyli o jej wolność. Po mszy świętej poczty sztandarowe, władze samorządowe oraz mieszkańcy Kościerzyny przemaszerowali pod pomnik Nieznanego Żołnierza oraz pomnik Chrystusa Króla, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
Zdjęcie
Zapraszamy na imprezę pn. "Mikołaja na motorach", która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2017 r. Szczegóły znajdują się na plakacie.
 2017-11-13 08:37:23
Zdjęcie
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: GOSPODARZ Z ENERGIĄ. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę w zakresie zalecanych technologii i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym.
 2017-11-12 19:26:45
Zdjęcie
Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego. W wersji polskojęzycznej usłyszeć możemy głos najsłynniejszej polskiej lektorki - Krystyny Czubówny. Film powstał również w wersji angielskojęzycznej.
 2017-11-09 13:10:42
Zdjęcie
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA KOŚCIERZYNA NA LATA 2018-2022.
Stronę odwiedzono 1493760 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget