Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w efekcie których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2016 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.
 2015-07-30 10:57:55
Zdjęcie
Steper, sternik, jeździec, wahadło czy drabinka – to nazwy części urządzeń do ćwiczeń, które w lipcu zostały zamontowane na terenie miasta. Nowe urządzenia zainstalowano w parku przy ul. 8 Marca oraz przy ul. Dworcowej. Dodatkowo na działce przy ul. Małej Kolejowej powstał plac zabaw. Łączna kwota wydatkowana na urządzenia wyniosła ok. 50 tys. zł.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna" wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania Planu na środowisko oraz sporządzenie "Bazy danych inwentaryzującej źródła emisji".
 2015-07-29 12:32:15
Zdjęcie
Informuję, że w miesiącach lipiec i sierpień 2015 roku nie będą pełnione dyżury radnych Rady Miasta Kościerzyna. Natomiast w każdy wtorek w lipcu w godz. 13.30 – 15.30 dyżur w biurze Rady będzie pełniła przewodnicząca Rady Teresa Preis, a w miesiącu sierpniu wiceprzewodnicząca Helena Kaszubowska – Nitz. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis
Zdjęcie
W dniu 1 sierpnia 2015 roku na kościerskim rynku odbędzie się rekonstrukcja powstania warszawskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na załączonym plakacie. Serdecznie zapraszamy!
 2015-07-28 15:58:24
Zdjęcie
Na wniosek Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujemy do publicznej wiadomości.
Zdjęcie
W dniu 27 lipca 2015 roku rozpoczęły się prace przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w Kościerzynie”. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Drogowa PRASBET sp. j. z Grudziądza. W ramach prac budowlanych zostanie zrewitalizowany plac wokół pomnika Józefa Wybickiego. Powstaną m.in. nowa nawierzchnia placu, podświetlenie pomnika, fontanna, plac do gier, elementy małej architektury, zieleń. Roboty będą prowadzone do połowy września 2015 roku. Wartość inwestycji wyniesie niespełna 660 tys. zł.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Opracowanie „Informacji o klimacie inwestycyjnym dla strefy aktywności gospodarczej w Kościerzynie” w projekcie pt. „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 2015-07-27 14:40:03
Zdjęcie
Zapraszamy Państwa na Festiwal Folkowy, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2015 r. Na kościerskiej scenie wystąpią Donatan i Cleo. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie.
Stronę odwiedzono 823704 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget